portfolio

Ban Song Thai

บ้านทรงไทย


บ้านทรงไทยเป็นบ้างที่บ่งบอกถึงศิลปวัฒนธรรมของประเทศไทยได้เป็นอย่างดี ประเทศไทยขึ้นชื่อว่าเป็นเมืองร้อนดังนั้นการสร้างบ้านของคนไทยสมัยก่อนจึงนิยมสร้างด้วยไม้ยกสูง เพราะไม้มีคุณสมบัติทำให้บ้านร่มเย็น และการยกพื้นสูงทำให้ลมโกรกเข้าใต้บ้านเพื่อช่วยทำให้บ้านลดความร้อนลงได้อีกหนึ่งทาง นอกจากนี้ส่วนสำคัญอีกหนึ่งอย่างคือหลังคาบ้าน หลังคาบ้านทรงไทยในสมัยก่อนจะนิยมสร้างแบบจั่วมีเกร็ดระบายอากาศ และหลังคาทรงปั้นหยา ปัจจุบันในการมุงหลังคาของบ้านทรงไทยจะหันมาใช้หลังคาเหล็กลอนสเปน นอกจากจะมีความแข็งแรงทนทานแล้วยังให้ความเย็นกับตัวบ้านอีกด้วย 

ผลิตภัณฑ์ที่ใช้
1. หลังคาเหล็กลอนสเปนสีลายไม้ Olive Wood

Let’s Build Something Together!

Phone

080-533-5500 , 080-533-5511 ,

080-533-5522

LINE@

@rcsteel

Address

18/8 หมู่ที่ 4
ถ.มอเตอร์เวย์ กรุงเทพ-ชลบุรี
ต.ตะเคียนเตี้ย 
อ.บางละมุง จ. ชลบุรี 20150

18/8, M. 4, Bangkok-Pattaya Motorway, T. Ta Khian Tia, Bang Lamung, Chonburi 20150  Thailand